O pracowni

 Meverse – przestrzeń tylko dla Ciebie.

Pracownia, powstała wraz z chęcią zapewnienia łatwo dostępnej,

szytej na miarę  potrzeb, pomocy psychologicznej  online – każdemu,

kto tego potrzebuje niezależnie od miejsca, w którym obecnie przebywa.

Witamy w Meverse!

Słowo „Meverse” narodziło się wraz z myślą, że każdy z nas mieści w sobie unikalny, wewnętrzny świat. Świat myśli, emocji i doświadczeń.

 

Żyjąc na co dzień mamy tendencje do skupiania się głównie na tym co materialne, co głośnie i co znajduje się wokół nas. Przy czym często zapominamy  co leży w nas. Tymczasem nasze wewnętrzne Ja wymaga od nas przynajmniej tyle samo troski, co wszystkie inne, zewnętrzne sprawy, z którymi mierzymy się na codzień. 

Pracownia Psychologiczna Meverse to przestrzeń przeznaczona tylko dla Ciebie i Twoich potrzeb. Miejsce na swobodne dzielenie się swoimi myślami oraz uczuciami. Przestrzeń do odkrywania siebie, pokonywania napotykanych trudności  i wprowadzania zmian do Twojej codzienności, które z czasem sprawią że poczujesz się lepiej!

Poznaj mnie

Psycholog | Klinicysta terapii CBT w trakcie certyfikacji

Karolina Etmańska

Podążając w imię myśli, iż każdy z nas mieści w sobie swój własny, niepowtarzalny, wewnętrzny świat – myśli, emocji, przekonań i doświadczeń, dedykuję swoją pracę rozwijaniu indywidualnego potencjału każdego z moich klientów z osobna. Wierzę, iż każdy z nas ma w sobie to, co jest niezbędne do poprawienia swojej sytuacji życiowej. Moją rolę jako psychologa postrzegam jako bycie towarzyszem w procesie budowania siebie i pokonywaniu napotkanych trudności.

Metody i techniki terapeutyczne zawsze dobieram indywidualnie. Głównie wykorzystuję elementy terapii poznawczo-behawioralnej, której korowym założeniem jest przekonanie, że nasze myśli, emocje i zachowania wzajemnie na siebie wpływają, a nasze samopoczucie zależy w dużym stopniu od tego jak postrzegamy nas samych i otaczający nas świat. Z chęcią integruję też do pracy technik ACT (terapii akceptacji i zaangażowania) oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, która kładzie nacisk na poszukiwanie zasobów i jest ukierunkowana na jak najszybsze i najefektywniejsze poprawienie sytuacji klienta.

Wykształcenie

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, o specjalności psychologii klinicznej i psychoterapii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej w amerykańskim ośrodku – Beck Institute. Dodatkowo skończyłam I stopień szkolenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w ośrodku CTSR w Warszawie.

Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem zwolennikiem przekonania, iż rozwój psychologa nigdy się nie kończy i w związku z tym często uczestnicze w rozmaitych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie

 

Obecnie poza prowadzeniem prywatnej praktyki w Pracowni Psychologicznej Meverse, współpracuję również w ramach wolontariatu ze Stowarzyszeniem ProCivium, które działa na rzecz osób borykających się ze stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym oraz w Stowarzyszeniu Telefon Pogadania – linii wsparcia dla osób samotnych.

Moje wcześniejsze doświadczenie zawodowe wiąże się między innymi z odbyciem stażu klinicznego w Szpitalu Karola Jonschera w Poznaniu oraz ze stażami w kilku prywatnych gabinetach psychologicznych. Dodatkowo angażowałam się w liczną działalność wolontariacką.

Działając wspólnie ze stowarzyszeniem PSIAP, prowadziłam warsztaty psychologiczne dla studentów i uczniów promujące profilaktykę zdrowia psychicznego. Byłam również wolontariuszem organizacji Mali Bracia dla Ubogich, gdzie angażowałam się w działania wspierające osamotnione osoby starsze. 

Współpracowałam też z międzynarodowymi stowarzyszeniami takimi jak: szwajcarska organizacja Euforia Europe – przeprowadzenie kilkudniowej serii warsztatów psychologicznych – IMPACT czy Istanbul&I – organizacja cyklicznych wydarzeń na rzecz minimalizacji problemów z adaptacją do nowego środowiska i poczucia wyobcowania u obcokrajowców mieszkających w Turcji.

Dobro pacjenta i jego indywidualne potrzeby zawsze stawiam na pierwszym miejscu.

Konsultacja psychologiczna online
bez wychodzenia z domu!

Rejestracja telefoniczna | mailowa

Wyślij wiadomość

Pracownie Meverse znajdziesz również na: